Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů aplikace ČTK

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů aplikace ČTK společnosti Česká tisková kancelář.

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajuů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Nezpracováváme osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Naše společnost může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

Podmínky použití

Jako uživatel této aplikace souhlasíte s následujícími podmínkami:

Informace, texty a obrázky podléhají autorskému zákonu. Bez předchozího svolení České tiskové kanceláře je striktně zakázáno tyto údaje dále zveřejnovat a šířit. Výjimku tvoří odeslání anotace článku prostřednictvím e-mailu a webových služeb Facebook a Twitter přímo z aplikace.

Obsah je možné využívat pouze pro osobní použití. Obsah nesmí být používán pro komerční účely.

Všechna práva k duševnímu vlastnictví informací a obsahu na našich webech patří společnosti Česká tisková kancelář nebo jeho poskytovatelům licencí.

Aplikace je poskytována na základě principu "tak, jak je k dispozici". Může být příležitostně nedostupná nebo dostupná v omezeném rozsahu z důvodu chyby či probíhající údržby či okolností mimo dosah naší kontroly.